Glycin

Glycin je neesenciální aminokyselina. Podle chemického charakteru jejího postranního řetězce (-H) ji řadíme mezi nepolární, neutrální a alifatické aminokyseliny. Glycin neobsahuje asymetrický atom uhlíku, existuje proto pouze v jedné prostorové konfiguraci, vzhledem k velikosti svého postranního řetězce zaujímá ze všech aminokyselin nejmenší prostor. Glycin je pojmenován podle své výrazné sladké chuti, řecky glykýs.